​​​​Algemene Voorwaarden

Door je in te schrijven voor de cursussen ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Mocht er na opgave sprake zijn van verhindering van welke aard ook, dan kan de inschrijving worden opgezegd onder de hieronder vermelde voorwaarden:

  • vanaf 14 dagen voor de cursusdatum is er geen restitutie van het betaalde cursusgeld meer mogelijk
  • vanaf 21 dagen voor de cursusdatum is er een restitutie van 25% van het betaalde cursusgeld mogelijk
  • vanaf 30 dagen voor de cursusdatum is er een restitutie van 50% van het betaalde cursusgeld mogelijk
  • vanaf 60 dagen voor de cursusdatum is er een restitutie van 75% van het betaalde cursusgeld mogelijk
  • tot 60 dagen voor de cursusdatum is er een restitutie van 100% van het betaalde cursusgeld

LET OP:

Wanneer de cursusdag geen doorgang kan vinden en in zijn geheel afgezegd wordt door de Dirigentenacademie, dan zal het volledige cursusgeld binnen 30 dagen na bekendmaking van de annulering teruggestort worden op de rekening van de reeds ingeschreven cursisten.

Wanneer je je hebt ingeschreven voor een cursus die over meerdere dagen verspreid wordt, gelden bovenstaande termijnen voor de eerste cursusdag.

Heb je je opgegeven voor de een cursusdag en je komt erachter dat je die datum toch niet kunt, dan is het mogelijk om, in overleg, een volgende cursusdag mee te doen. Onderstaand lijstje is dan van toepassing:

  • vanaf 14 dagen voor de cursusdatum ‘overplaatsing’ aanvragen kan tegen betaling van 100% van het cursusgeld
  • vanaf 21 dagen voor de cursusdatum ‘overplaatsing’ aanvragen kan tegen betaling van 75% van het cursusgeld
  • vanaf 30 dagen voor de cursusdatum ‘overplaatsing’ aanvragen kan tegen betaling van 50% van het cursusgeld
  • vanaf 60 dagen voor de cursusdatum ‘overplaatsing’ aanvragen kan tegen betaling van 25% van het cursusgeld
  • tot 60 dagen voor de cursusdatum ‘overplaatsing’ aanvragen is kostenloos

Voor de cursusdag Repetitietechniek wordt gevraagd om zangers mee te nemen. De bijdrage voor de zangers van die dag kan volledig worden terugbetaald wanneer er afgezegd wordt tot 2,5 dag voor de cursusdag voor 12:00 uur. Wanneer bijvoorbeeld de cursusdag op een zaterdag valt, kan er kosteloos afgezegd worden tot woensdagmiddag 12:00 uur. Dit i.v.m. bestelling van de lunch door het Akoesticum. Hierna wordt dit bedrag niet meer terugbetaald worden.

Betaling in termijnen

Wanneer je je hebt ingeschreven voor een cursus die over meerdere dagen verspreid wordt, is het in sommige gevallen mogelijk om in 2 of meerdere termijnen te betalen. Als deze mogelijkheid wordt geboden ontvang je vóór elke termijnbetaling een factuur. Het factuurbedrag kan dan worden overgemaakt naar het op de factuur vermelde bankrekeningnummer of via iDeal.

Het betalen in termijnen wil niet zeggen dat tussendoor gestopt kan worden met de cursus zonder verder te betalen. Bij het tussentijds stoppen met de cursus geldt de verplichting om de openstaande termijnen volgens afspraak te voldoen, ook al worden de cursusdagen niet meer bezocht.

Dirigentenacademie Family

Wordt je lid van de Dirigentenacademie Family dan is het lidmaatschap per maand op te zeggen. Je zit niet vast aan een langlopende verbintenis.

Hopelijk is alles duidelijk zo. Zo niet, laat het ons dan alsjeblieft weten door te mailen naar mijn assistente Petra op [email protected], of bel haar op +31 (0)6 – 39 75 32 13.

Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page